Zorg2025

Hoe beloon je mensen die gezonde keuzes maken: hoe maak je gezond gedrag geld waard? Hoe zorg je voor zowel financiële- als gezondheidswinst? Wat kunnen we hier met zijn allen in betekenen? Tijdens de Zorg2025-bijeenkomst geeft Mike van Holsteijn je antwoord op onder andere deze vragen....

Welkom in de nieuwe werkeli...

Er lonkt iets moois aan de horizon. Een nieuwe toekomst waarin het migreren van EPD’s en andere systemen helemaal niet meer nodig is. Lennard ziet de volgende ontwikkelingen die samenkomen en tot iets moois kunnen leiden: Hij ziet jou en velen met je rondlopen met apps en...

Preventie Nieuwe Stijl

Onlangs werden we geïnterviewd voor Alles is gezondheid… Vandaag kwam het interview uit. We delen het graag met jullie! De zorg twee keer beter en twee keer goedkoper maken. Het is een even concrete als ambitieuze doelstelling die naar voren komt in de pledge die Bloei NL voor Alles is...

Innovatie Werkplaats Famili...

Bloei doet mee aan een mooi experiment in het Noorden van Nederland. In de Innovatie Werkplaats Familiezorg wordt gesleuteld aan de beste manier om families in staat te stellen zorg te verlenen. Bloei brengt kennis over eHealth in en de BETERapp om mee te experimenteren. Lees hier meer over de...

Hoorcollege eHealth

Op 12 mei lieten drie collegezalen vol leerlingen van de Academie voor Social Studies van de Hanzehogeschool in Groningen zich inspireren door Mike van Holsteijn. Mike gaf drie hoorcolleges waarin hij dieper inging op de mogelijkheden van eHealth, zijn eigen ervaringen als ontwikkelaar van...

Toegevoegde waarde

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wat nu precies de toegevoegde waarde van een app bij een behandeling is. Lennard neemt u mee in een casus waar hij op dit moment aan werkt voor een aantal instellingen. De kern van de casus? Het combineren van FACT (Function Assertive Community Treatment)...

eHealth versnellingstruc

‘Procesinnovatie in de zorg verloopt traag en het gebruik van domotica om langer zelfredzaam te blijven komt moeizaam van de grond, evenals een nuldelijn via internet’, schrijf minister Schippers in haar brief aan de tweede kamer. Een vreemd gegeven, aangezien de wereld om ons heen...