Kennisfitheid in kaart

Tags

Related Posts

Twitter

Nieuwsbrief

Share This

Kennisfitheid in kaart

In economisch slechte tijden ontstaat er vaak een enorme druk op organisaties om te veranderen. Zeker in de zorg- en welzijnssector is dit goed te zien. Het welzijnswerk kantelt van aanbodgerichte maatschappelijke ondersteuning naar ondersteuning waarbij de vraag van de cliënt het uitgangspunt is. Bij MEE draait het om het benutten en verder versterken van die eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid  van mensen die door lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen minder goed mee kunnen doen in de maatschappij.

Dichter bij de cliënt

In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning. Daartoe worden de MEE-middelen overgeheveld vanuit de AWBZ naar de gemeenten. MEE bereidt zich hierop voor door haar organisatie flexibel in te richten en haar dienstverlening nog dichter bij de klant en de samenwerkingspartners uit te voeren. Met ingang van 2015 komen de cliënten, veelal voormalige AWBZ klanten, met hun ondersteuningsvraag aan de balie van het gemeenteloket te staan. En dan moet er maar net iemand zitten met verstand van de juiste achtergronden en oplossingen…

T-Profielen

In dit licht past het landelijke traject met T-profielen dat Bloei samen met Proven Partners heeft opgezet. Een professional met kennis in de vorm van T-profiel heeft namelijk integrale kennis van de verschillende beperkingen en levensgebieden van cliënten (is breed inzetbaar) en heeft tegelijkertijd een specialisme (dieptekennis). In het onderstaande artikel zoomen we in op MEE IJsseloevers, een MEE organisatie die het werken met T-profielen met beide handen heeft aangegrepen om de transitie naar het ‘Anders werken’ succesvol te kunnen volbrengen.

Een volledig overzicht van het kennisfitheidtraject

In het geval van MEE IJsseloevers was er een duidelijke wens om de organisatiespeerpunten te vertalen naar de hiervoor cruciale kennis. Het resultaat van een optimale match tussen doelen en aanwezige kennis is een ‘kennisfitte’ organisatie. Een organisatie die gericht inzet op de kennis waar het om draait, die zich bewust is van de risico’s en acties onderneemt daar waar de kennis onder het gewenste niveau dreigt te geraken. Hoe MEE IJsseloevers een kennisfitte organisatie is geworden, leest u in dit artikel. Een volledig overzicht van het kennisfitheidtraject.