Kennisdashboard update!

Tags

Related Posts

Twitter

Nieuwsbrief

Share This

Kennisdashboard update!

Het Kennisdashboard heeft een verfrissingsronde gehad. Hieronder een overzicht van wat er in de release van september allemaal is gerealiseerd.

Personaliseren

Er is ruimte gemaakt in het dashboard om meer te personaliseren. Zo kun je een extra toelichtende tekst toevoegen aan het homescherm en kun je een eigen tekst instellen om medewerkers mee uit te nodigen, direct bij het aanmaken van nieuwe medewerkers. Daarnaast is het nu mogelijk om de groepen die op het homescherm verschijnen op een eigen manier te ordenen. Neem hiervoor contact op met Kelly van der Toorn, zij kan je vertellen wat de afspraken zijn met betrekking tot jouw organisatie en kan je verder helpen in het verpersoonlijken van jouw Kennisdashboard.

Import vanuit personeelssysteem

Uiteraard is het mogelijk om grote hoeveelheden persoonsgegevens uit uw personeelsinformatiesysteem te importeren in het Kennisdashboard. Een aantal klanten werkt met een maandelijkse update waarbij de brondata (zoals afdeling/ functie) in het Kennisdashboard wordt bijgewerkt en ook nieuwe medewerkers automatisch worden toegevoegd. Wij raden dit aan indien er veel mutaties zijn binnen de organisatie. Vrijwel alle klanten maken gebruik van de mogelijkheid om NAW gegevens vanuit het personeelssysteem over te zetten in het Kennisdashboard, zodat dubbel invoerwerk wordt voorkomen. Van deze importprocedure hebben we een schematische weergave gemaakt, te zien onderaan dit artikel.

Bugfixes
 • De informatie ‘i-tjes’ zijn gemaakt. Als er toelichting is gegeven op een speerpunt/ kennisdoel, kun je via deze ‘i-tjes’ de toelichting hierop teruglezen.
 • De syntac_error bij het ‘Vergrijzingsrapport’ is opgelost (rapport gaf bij klikken en terug navigeren soms een error).
Functie aanpassingen
 • De ‘opslaan‘ knop naast de kennisboom is verwijderd.
 • De sessie time-out is op één uur gezet, waardoor je nu na één uur geen beweging automatisch wordt uitgelogd. Deze time-out stond op 24 uur.
 • De mogelijkheid om een toelichtende tekst op het homescherm te plaatsen is gerealiseerd.
 • De mogelijkheid om een eigen tekst in te stellen wanneer je medewerkers hun logingegevens stuurt is gerealiseerd.
 • Het is mogelijk om de groepen die op het homescherm verschijnen te ordenen.
 • De default optie bij ‘Uitgebreid zoeken’ is veranderd in ‘Toon alleen personen met kennis.
 • Bij de optie ‘Uitgebreid zoeken’, ‘Kennisscore’, ‘Kennisdemografie’, ‘Vergrijzing’, ‘Realtime kennismonitor’, ‘Stuur bericht’ en ‘Stoplichtfunctie’ verschijnt de keuze die je aanvinkt in de grijze balk, zodat duidelijk is welke keuze je hebt gemaakt.
 • Bij de optie ‘Uitgebreid zoeken’, ‘Stoplicht functie’, ‘Kennisscore’, ‘Kennisdemografie’, ‘Vergrijzingsrapport’ en ‘Real time invulmonitor’, wordt zodra je een selectie maakt van een hiërarchisch hogere groep, de selectie automatisch uitgevoerd voor alle onderliggende groepen en staan bij alle onderliggende groepen dus ook vinkjes.
 • In het rapport ‘Kennishebbers tonen‘ is een kolom toegevoegd waarin de functies van de kennishebbers staan vermeld.
 • Speerpunten worden niet meer getoond in de keuzelijst bij de ‘Stoplichtfunctie’ en in de keuzelijst bij ‘Uitgebreid zoeken’.
Tekstuele aanpassingen
 • De (N) waarmee werd aangegeven dat er op een groep een kennisdoel gesteld was is veranderd in de (K) van kennisdoel.
 • Bij het ‘Vergrijzingsrapport’ is de toelichting op de as van de grafiek aangepast naar “% van het totale aantal kennisdragers dat in jaar x weggaat”
 • Bij ‘Uitgebreid zoeken’ is de tekst veranderd in: “Kies speerpunten (incl. kennisdoelen) – Toon kennis uit de geselecteerde speerpunten”.
 • Bij ‘Maak rapport’ is de benaming van de rapporten uitgebreid naar een omschrijving van het rapport, zodat duidelijk is welk rapport wat laat zien.
 • Bij de link/knop ‘Vragen’ op alle pagina’s is de Twitterlink weggehaald en zijn de handleidingen toegevoegd.
 • De tekst die verschijnt nadat je hebt geklikt op een afdeling die nog geen speerpunt heeft, is veranderd in “Geen speerpunt of kennisdoel gevonden”.
 • Veel paginatitels en menuknoppen zijn aangepast zodat deze overeenkomen met elkaar.
 • Bij de optie ‘Uitgebreid zoeken’ is in de beschrijving een toelichting opgenomen van het getal ‘gemiddelde kennisniveau’.

Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen met deze nieuwe features of met het Kennisdashboard in het algemeen. Loop je nog ergens tegenaan? Laat het ons dan weten! Neem contact op met Kelly van der Toorn.

 

Import-export van Personeelssysteem naar Kennisdashboard

Import-export van Personeelssysteem naar Kennisdashboard