Kenniscarrousel

Tags

Related Posts

Twitter

Nieuwsbrief

Share This

Kenniscarrousel

Het Kadaster is sinds 2009 met begeleiding van Bloei expliciet aan het sturen op de cruciale kennis van GEO- en Vastgoedinformatie, om de ambities te verwezenlijken. Sinds Bloei met een kennismanagement workshop bij het MT het zaadje geplant heeft, zijn er verschillende afdelingen aangehaakt op het ‘sturen op kennis en kennisfitheid’ gedachtegoed. Inmiddels is dat uitgemond in een traject waarbij 700 Kadaster medewerkers en hun managers hun kritische kennis in kaart brengen en bewaken.

Van blanco medewerkers naar kenniscoördinatoren

Mike van Holsteijn was degene die vier jaar geleden het zaadje plantte. Hij vertelde zijn kennismanagement verhaal aan een zaal mensen die nog redelijk blanco waren. Een aantal dagen geleden was het totaal anders. In een kenniscarrousel deelden ervaringsdeskundigen, ‘Kenniscoördinatoren’ , van het Kadaster hun leerervaringen met collega’s die ook kennismanagement willen invoeren.

De formule

De formule is simpel. Het dagdeel begint met een centrale aftrap door de bestuurder met Kennismanagement in portefeuille. Tijdens die aftrap worden een vijftal workshops gepitcht die gegeven worden voor een groep van 70 man. Deze workshops gingen over allerlei kennismanagement zaken, zoals ‘Hoe stel je kennisdoelen’, ‘Hoe inventariseer je kennis’ en ‘Hoe gebruik je management informatie?’.

Managers kunnen aan de hand van de pitch bepalen naar welke workshop ze het liefste gaan. Na de aftrap kon iedereen een toegangskaartje van de stapel pakken voor de workshop naar keuze. Zodra die kaartjes op waren, was de workshop vol. In dat geval kon je terecht bij een van de andere parallel sessie. Er vonden twee rondes van drie kwartier plaats, waarin de workshopleiders hun verhaal vertelden. Er waren oefeningen bedacht, vonden mini kenniskaart sessies plaats, was veel ruimte voor interactie en werden veel vragen gesteld. De aanwezigen zijn aan het denken gezet en probeerden de lessen uit de workshop in hun eigen context te plaatsen. Het ‘sturen op kennis en kennisfitheid’ gedachtengoed kwam tot leven.

Het zaadje kwam tot Bloei

Mike was deze keer gewoon een van de 70 deelnemers. In plaats van zelf het vuur ontsteken, keek hij nu naar een ruimte vol mensen die elkaar aan het enthousiasmeren waren. Allerlei verschillende mensen die om de beurt aan het woord kwamen gaven goed aan wat het project inhield en waarom het belangrijk was. Hij keek naar het zaadje dat hij vier jaar geleden heeft geplant en zag hoe dat nu tot Bloei is gekomen.