Het Kenniscasino

Tags

Related Posts

Twitter

Nieuwsbrief

Share This

Het Kenniscasino

Bloei gelooft in spelend leren. We zijn dan ook steeds op zoek naar simpele en inspirerende tools om zelf snel te leren sturen op kennis. Het Kenniscasino is een van die tools.

Het Kenniscasino is een spel waarin je in de eerste ronde een aantal speerpunten bepaalt voor jouw bedrijf. Dit zijn concreet geformuleerde doelstellingen als: aan 100 klanten product X leveren in een half jaar met 95 % tevredenheid. In stap twee gaan we deze speerpunten vertalen naar de kennis die hiervoor nodig is. We gaan letterlijk ‘inzetten op kennis’. Met muntjes geef je aan hoeveel personen er op een bepaald expertiseniveau kennis moeten hebben van welke kennisgebieden om een speerpunt te realiseren. We hebben dit spel onlangs ingezet bij MEE IJsseloevers.

De reactie van deze klant: “Het bleek een heel inspirerend maar tegelijkertijd ook een concreet instrument te zijn om de speerpunten en de kennisdoelen in één oogopslag duidelijk te maken. Het aanscherpen en het toetsen van de uitkomsten van de analyse uit de breden kennisinventarisatie werd een logisch gevolg. Je wordt uitgedaagd om je speerpunten en kennisdoelen aan te scherpen. Het is enorm visueel en daardoor een flink stuk begrijpelijker”, aldus Tjade Wind, teamleider Deventer voor MEE IJsseloevers.