Siza kiest voor KeuzehulpApp van Bloei

Ieder mens is van betekenis, neemt verantwoordelijkheid, schept kansen en heeft plezier, elke dag opnieuw. Elk mens maakt deel uit van de maatschappij. Binnen de maatschappij wordt bepaald hoe we met elkaar omgaan, waar je op kunt rekenen, wat er van je wordt verwacht en van welke voorzieningen je gebruik kunt maken. Sommige mensen komen allerlei belemmeringen tegen die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om daadwerkelijk mee te doen aan het gewone leven van alledag. Waar mensen door een handicap belemmeringen ondervinden, biedt Siza ondersteuning.

Mensen met een handicap die een beroep op Siza doen kunnen bewoner zijn, maar ook werknemer, vrijwilliger, student, cursist, patiënt, logé of vakantieganger. De rol van Siza is dan ook veelzijdig: van bemiddelaar, adviseur, behandelaar en werkgever tot verzorger, begeleider, belangenbehartiger, buddy of luisterend oor.

Siza zoekt de verbinding. Verbinding tussen mensen met beperkingen, ideeën, ambities, frustraties en passie om hun leven vorm te geven op eigen wijze. Verbinding met nieuwe mogelijkheden om het leven zo te leven dat de omgeving zo weinig mogelijk drempels opwerpt. Nieuwe technologie kan daarin veel betekenen. De opkomst van tablets en slimme software maakt effectievere zorg mogelijk. Siza zet applicaties in die mensen meer zelfstandigheid bieden. De KeuzehulpApp vergroot de zelfstandigheid door op een moderne en overzichtelijke manier deze keuzes aan te bieden.

Bekijk de KeuzehulpApp van Siza zelf op een Apple iPad of op een Google Tablet.

Ik woon, ik werk, ik leer en ik ontspan

Mede mogelijk door Siza